Hərf: X


Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu (Kitab: 2) Xocalı Allahyar (Kitab: 1) Xudiyev Nizami Manaf oğlu (Kitab: 8) Xuluflu Vəli Məmmədhüseyn oğlu (Kitab: 1) Xəlil Rza Ulutürk (Kitab: 1) Xəlilli Fariz Sabir oğlu (Kitab: 1) Xəlilli Xəliyəddin Dəsgiralı oğlu (Kitab: 0)
    Xəlilli Əli (Kitab: 1) Xəlilov Buludxan Əziz oğlu (Kitab: 7) Xəlilov Mahmud Yusif oğlu (Kitab: 3) Xəlilov Nizami Qasım oğlu (Kitab: 2) Xəlilov Pənah (Kitab: 1) Xəlilov Qədir Rövşən oğlu (Kitab: 2) Xəlilov Səlahəddin (Kitab: 2) Xəlilov Yunis Fərman oğlu (Kitab: 1) Xəlilqızı Əsli (Kitab: 1) Xəliyəddin Xəlilli Dəskiralı oğlu (Kitab: 1) Xələfov Abuzər Alı oğlu (Kitab: 12) Xətayi Şah İsmayıl (Kitab: 1)