Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasının “Elektron kitablar” Verilənlər bazası Azərbaycanın tarixini, iqtisadiyyatını, mədəniyyətini, eləcə də müxtəlif elm sahələrini əhatə edən kitabların elektron variantlarının toplandığı Elektron Kitabxanadır.

Yeni əlavə olunanlar

Hörmətli Müəlliflər!
Siz öz əsərlərinizin elektron variantının Prezident Kitabxanasının “Elektron Kitablar” Verilənlər bazasında yerləşdirilməsini istəyirsinizsə, “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublıkası Qanununun 18-ci və 19-cü maddələrinə uyğun olaraq müəlliflik hüququ haqqında razılaşmanı imzalayıb, əsərinizi və razılaşmanın surətini aşağıdakı e-mail ünvanına göndərə bilərsiniz.
info@preslib.az