Arxitektura [kitab sayı: 26]XIX əsr - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda şəhərsalma və memarlıq


Баку


Урбо-экологический анализ и моделирование жилых экосистем Баку


Планировка и застройка города Баку: 1946-2000 гг.


Планировка и застройка жилых районов Баку: 1920-1967 гг.


Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltəraşlıq nümunələri: XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri=Facade sculptures in Baku:XIX and early XX c.=Sculpture de façade de Bakou:XIX et début du XX s.:III kitab


Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltəraşlıq nümunələri: XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri=Facade sculptures in Baku: XIX and early XX c.=Sculpture de façade de Bakou:XIX et début du XX s.:II kitab


Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltəraşlıq nümunələri: XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri=Facade sculptures in Baku: XIX and early XX c.=Sculpture de façade de Bakou: XIX et début du XX s.:I kitab


Bakının memarlıq ensiklopediyası


Bakı memarları XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlində


Azərdövlətlayihə=Azerdovlatlayiha


Məkanların astanasında Bakı tarixini yazan qapılar: 1867-1913=Baku Doors and Entrance Halls: 1867-1913=Au seuil des lieux les portes qui ont écrit l'histoire de Bakou: 1867-1913

1 2 3 >>