Gömrük işi [kitab sayı: 13]



Azərbaycan Respublikasının Gömrük Qanunvericiliyi: II cild


Azərbaycan gömrüyü mədəni irsin keşiyində=Azerbaijan customs on guard of the cultural heritage


Azərbaycan Respublikasının Gömrük Qanunvericiliyi: III cild


Azərbaycan Respublikasının Gömrük Qanunvericiliyi: I cild


Heydər Əliyev və Azərbaycanda gömrük sisteminin təkamülü: iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası üzrə


Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi: Azərbaycan Respublikasında gömrük sisteminin inkişafı: 1991-2014


Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi: Azərbaycan SSR sovet gömrük sistemi şəraitində: 1920-1991


Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: 1918-1920


Gömrük tarifi


Gömrük işi və dünya iqtisadiyyatının inkişafı


Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi


Azərbaycanın gömrük tarixi

1 2 >>