Texnika. Texniki elmlər [kitab sayı: 30]Sənaye təhlükəsizliyi


Разработка месторождения Дашкесанкобальт


Kosmik və yerüstü radiorabitə və teleradioyayım sistemləri


Nanotexnologiyadan laboratoriya işləri


Elektrodinamika və radiodalğaların yayılması


Исследование ядер рассеянием электронов и протонов


"Hidravlika və hidravlik maşınlar” fənnindən laboratoriya işləri


"Tribologiyanın əsasları" fənnindən laboratoriya işləri


Elektrotexnikanın əsasları: II hissə


Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları


Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları


Железнодорожный транспорт Северного Азербайджана в конце XIX-первой половине XX вв.

1 2 3 >>