(+994 12) 493 30 77

Arxitektura

Şəki xanlarının sarayı
 • Salamzadə Əbdulvahab Rəhim oğlu
 • Elm
 • 1986
Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана
 • Ахундов Давуд Ага оглы
 • Азернешр
 • 1986
Градостроительство Азербайджана XIII-XVI вв.
 • Мурадов Видади Габибуллах оглы
 • Элм
 • 1984
Строительное искусство Азербайджана: с древнейших времен до XIX в.
 • Мамед-заде Камил Маммедали оглы
 • Элм
 • 1983
Планировка и застройка жилых районов Баку: 1920-1967 гг.
 • Эфендизаде Рена Махмуд кызы
 • Элм
 • 1971
Баку
 • Бретаницкий Леонид Семенович
 • Искусство
 • 1970
Баку
 • Бретаницкий Леонид Семенович
 • Искусство
 • 1970
Bakının memarlıq abidələri
 • Azərbaycan SSR EA
 • 1955
Архитектура Азербайджана: III-XIX века
 • Дадашев Садых Алекбер оглы, Усейнов Микаэль Алескерович
 • Изд-во Академии архитектуры СССР
 • 1948
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.