(+994 12) 493 30 77

İncəsənət

Ковры и ковровые изделия
 • Внешторгиздат
 • 1986
Памятники Гобустана
 • Мурадова Фируза Мамедрза кызы
 • Элм
 • 1986
Из музыкального прошлого Баку: вторая половина XIX-начало XX века
 • Дильбазова Минира
 • Ишыг
 • 1985
Искусство и мифология саков
 • Акишев Алишер Кималевич
 • Наука
 • 1984
Əcəmi Əbubəkr oğlu və Naxçıvan memarlıq abidələri
 • Salamzadə Əbdulvahab Rəhim oğlu
 • İşıq
 • 1976
Искусство Кавказской Албании: IV в. до н. э. -VII в. н. э.
 • Рзаев Насирулла Исмаил оглы
 • Элм
 • 1976
Искусство Азербайджана IV-XVIII веков
 • Бретаницкий Леонид Семенович, Веймарн Борис Владимирович
 • Искусство
 • 1976
Гобустан: наскальные изображения
 • Элм
 • 1973
Ковровое искусство Азербайджана
 • Абдуллаева Наджиба Абдулла кызы
 • Элм
 • 1971
Köhnə Bakı
 • Rzaquliyev Ələkbər
 • Azərnəşr
 • 1970
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.