(+994 12) 493 30 77

İncəsənət

Balet librettoları: XIX əsr - XX əsrin əvvəli
 • Manafova Maral Cəbrayıl qızı, Məmmədova K.N.
 • 2021
Nəğmələrdə yaşayan ömür: bəstəkar Bəhram Nəsibovun mahnıları: I cild
 • Nəsibov Adil
 • Elm və təhsil
 • 2021
Qloballaşma və müasir dünya teatrı: və ya teatr eskizləri
 • Sadıxov Rafik, Əliyeva Yeganə
 • ADMİU
 • 2020
Məqalələrim, ressenziyalarım, oçerklərim və müsahibələrim: 2019-cu il: II cild
 • Burcəliyev Anar Məhəmməd oğlu
 • Star çap evi
 • 2020
Fatma Muxtarova
 • Axundov İmran Adil oğlu
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2019
Sidqi Ruhulla
 • Axundov İmran Adil oğlu
 • ADPU
 • 2019
Qayalar danışır
 • Rzayev Nəsir İsmayıl oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2019
Azərbaycanda milli violonçel sənətinin yaranması dair
 • 2019
Cahangir Cahangirovun "Violin və simfonik orkestr üçün konsert": tar və fortepiano üçün köçürmə
 • Ecoprint
 • 2019
Müasir xoreoqrafiya tarixi
 • Manafova Maral Cəbrayıl qızı
 • AzTU
 • 2019
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.