(+994 12) 493 30 77

Ekologiya

Qeyri-su mühitində titrləmə
 • Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu
 • Elm
 • 2003
Флора и растительность Кызылагачского заповедника и их биоразнообразие
 • 2003
Həyəcan təbili
 • Əliyev Həsən Əlirza oğlu
 • 2002
Kür-Araz ovalığı landşaftının mühafizəsi: qoruq və yasaqların timsalında: I kitab
 • İbrahimov Tahir Oruc oğlu
 • Mars-Print NPF
 • 2002
Ландшафты заповедников и заказников Азербайджана: по примере Кура-Аразской низменности
 • Ибрагимов Тахир Орудж
 • Марс-Принт
 • 2001
Azərbaycan Respublikasının yeraltı suları, ehtiyatlarından istifadə və geoekoloji problemləri
 • Əliyev Firdovsi Şamil oğlu
 • Çaşıoğlu
 • 2000
Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası
 • Babayev Səfərəli Yaqub oğlu
 • Elm
 • 1999
Azərbaycan ekologiyası: təbiəti mühafizə: 1969-1998
 • Press-Alyans
 • 1998
Коллекторские свойства пород Кирмакинской свиты Апшеронского полуострова
 • АН Азербайджанской ССР
 • 1956
Корни грязевых вулканов Азербайджана
 • Азнефтеиздат
 • 1945
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.