(+994 12) 493 30 77

Etnoqrafiya

Azərbaycanın qədim diyarı Xınalıq
 • Paşayeva Məhəbbət Tofiq qızı
 • Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı
 • 2006
Azərbaycan tatları
 • Əliyev Məhəmməd Məcnun oğlu
 • MBM
 • 2006
İngiloyların maddi mədəniyyəti
 • Mustafayev Arif
 • Çaşıoğlu
 • 2005
Köhnə Bakını tanıyırsanmı
 • Qılman İlkin
 • Şirvannəşr
 • 2004
Лагич: историко-культурный заповедник
 • Мамедбейли Мехин Насруллах кызы
 • Нурлан
 • 2004
Azərbaycanlılar: etnokulturoloji birliyin siyasi-ideoloji üfüqləri
 • Cəfərov Nizami Qulu oğlu
 • XXI-Yeni Nəşrlər Evi
 • 2001
Udilər
 • Cavadov Qəmərşah Cəllad, Hüseynov Rauf
 • Elm
 • 1999
Buduq və buduqlular
 • Piriyev Vaqif Ziyəddin oğlu
 • Sabah
 • 1994
Azərbaycan diyarı Lahıc: etnoqrafik-bədii lövhələr
 • Süleymanov Manaf Fərəc oğlu
 • Vətən
 • 1994
К этногенезу азербайджанцев: историко-этнографическое исследование: Т.1
 • Гейбуллаев Гияседдин Аскер оглы
 • Элм
 • 1991
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.