(+994 12) 493 30 77

Tarix

Ümumdünya tarixi
 • Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu
 • Mütərcim
 • 2023
Məasiri-sultaniyyə
 • Dünbüli Əbdürrəzzaq bəy
 • Kitab çapı.az
 • 2023
Oğuz Özgür Çevik: Kahraman Şehit
 • Alili İrada
 • İkinci Adam Yayınları
 • 2022
Tarixin tədrisində interaktiv metodlardan istifadənin imkanları
 • Musayev Dəyanət
 • 2022
Safavids in Venetian and European Sources
 • Guliyev Ahmad
 • Edizioni Ca' Foscari
 • 2022
Методика преподавания истории
 • Мусаев Даянат
 • 2022
Türk xalqları tarixi: XVII-XIX əsrlər
 • İsmayılzadə Saidə
 • Elm və təhsil
 • 2021
Dünya tarixinin Turan dövrü
 • Siyablı Ələsgər
 • Köhlən
 • 2021
Turan sivilizasiyasına giriş: Turan məfkurəsi və tanrıçılıq
 • Ələkbərli Faiq Qəzənfər oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2021
XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə
 • Valehoğlu Fəxri
 • Elm
 • 2021
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.