(+994 12) 493 30 77

Kütləvi informasiya vasitələri

Kütləvi informasiya vasitələri: müasir kommunikasiyaya giriş
 • Hiebert Ray Elton, Ungurair Donald F., Bohn Thomas W.
 • Xəzər Universiteti nəşriyyatı
 • 2005
Televiziya: nəzəriyyə, inkişaf meylləri
 • Quliyev Elşad Heybət oğlu
 • Şərq-Qərb
 • 2004
Газета "Коммунист" и вопросы восстановления сельского хозяйства Азербайджанской ССР: 1921-1928 гг.
 • Магеррамов Эльмар Али оглы
 • Nurlan
 • 2004
Dünya informasiya agentlikləri
 • Vəliyev Həmid
 • Bakı Universiteti nəşriyyatı
 • 2003
Azərbaycan mühacirət mətbuatı: II hissə
 • Tahirli Abid Həmid oğlu
 • Ozan
 • 2003
Kütləvi informasiya vasitələri demokratikləşmə prosesində
 • Rəhimli Mütəllim Qara oğlu
 • Qanun
 • 2002
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.