(+994 12) 493 30 77

Kitabxana işi

Respublika Elmi-Texniki kitabxanası: 1930-2000
 • Xələfov Abuzər Alı oğlu
 • Bakı Universiteti nəşriyyatı
 • 2001
Kitabxanaşünaslığa giriş: I hissə: Kitabxanaşünaslığın nəzəri əsasları: II hissə: Kitabxana haqqında təlim
 • Xələfov Abuzər Alı oğlu
 • Bakı Universiteti nəşriyyatı
 • 2001
"Kitabi-Dədə Qorqud”un biblioqrafiyası
 • Maarif
 • 1999
ABŞ Konqres Kitabxanası
 • Mirzə Ənsərli, Aypara Rüstəmli
 • Ağrıdağ
 • 1999
Mir Cəlal Paşayev: 1908-1978: biblioqrafiya
 • 1998
İstanbulun məşhur kitabxanaları
 • Mirzə Ənsərli
 • 1998
İlk Azərbaycan kitabı
 • Şərq-Qərb
 • 1995
Nəriman Nərimanov: biblioqrafik göstərici: 1870-1970
 • Bayramov Fərman
 • Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı
 • 1972
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.