(+994 12) 493 30 77

Hərbi iş

Azərbaycan Respublikasının Hərbi Doktrinası
 • Hüquq ədəbiyyatı
 • 2010
Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski
 • Yaqublu Nəsiman Qara oğlu
 • Abşeron Nəşr
 • 2009
Hərbi-həkim ekspertizası haqqında əsasnamə
 • Qanun
 • 2009
Heydər Əliyevlə unudulmaz görüşlər: Heydər Əliyev Naxçıvan qarnizonunda: I kitab-albom
 • Apostrof
 • 2008
Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux ağa Qurbanov
 • Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu
 • Azer-Globe
 • 2007
Первый военный летчик Азербайджана: Фаррух ага Гаибов
 • Назирли Шамистан Амираслан оглы
 • 2007
General Əliağa Şixlinski ömrü
 • Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu
 • Uğur
 • 2005
Zabit-vətəndaş əqidəsinin formalaşdırılması və onun atributları: ali hərbi məktəblərin dinləyiciləri və zabitləri üçün vəsait
 • Çobanov Mədəd Namaz oğlu
 • Təhsil EİM
 • 2004
Hərbi topoqrafiyanın və geodeziyanın əsasları: dərs vəsaiti
 • Məmmədov Qərib Şamil oğlu, Əhmədov İmran Hüseyn oğlu
 • Nafta-Press
 • 2004
Topoqraf - general İbrahim ağa Vəkilov
 • Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu
 • Zaman
 • 2002
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.