(+994 12) 493 30 77

Ədəbiyyatşünaslıq

Qocalıqdan cavanlığa qayıdış
 • Bayramlı Zakir
 • Müəllim
 • 2021
Fərəc Fərəcov yaradıcılığının problematikası, janr müxtəlifliyi və bədii xüsusiyyətləri
 • Şərifova Salidə Şəmməd qızı
 • Qanun
 • 2021
Əlişir Nəvai: şəxsiyyəti və sənəti
 • Əskər Ramiz
 • Füyuzat
 • 2021
Тонкости русского. Сборник коммуникативных упражнений
 • Ализаде Афер
 • Мутарджим
 • 2021
Теоретические проблемы жанрового смешения и литературного влияния в западной и восточной литературе
 • Шарифова Салида Шаммед кызы
 • У Никитских ворот
 • 2021
Mədəniyyət. İncəsənət. Ədəbiyyat: II kitab
 • Qurbanov Rasim Nəbi oğlu
 • Xəzər Universiteti nəşriyyatı
 • 2021
Azərbaycan multikulturalizminin elmi-fəlsəfi və ictimai-publisistik qaynaqları: II kitab
 • RS Poliqraf MMC
 • 2021
Abay Kunanbayev
 • Quliyev Elman Hilal oğlu
 • TÜRKSOY
 • 2020
XX yüzil Türkiyə və Koreya romanlarında qadın
 • Eunkyung Oh
 • Nurlar NPM
 • 2020
Heydər Əliyev və Nizami Gəncəvi
 • Apoyev Bayram Fəti oğlu
 • Şərq-Qərb
 • 2020
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.