(+994 12) 493 30 77

Ədəbiyyatşünaslıq

Nizaminin hikmət və nəsihətləri
 • Yazıçı
 • 1981
Nizami və türk ədəbiyyatı: [kiril əlifbası ilə]
 • Araslı Nüşabə
 • Elm
 • 1980
Klassik Azərbaycan şairləri söz haqqında: XI-XVIII əsrlər
 • Seyidov Yusif, Əlizadə Samət
 • Gənclik
 • 1977
Nəriman Nərimanov: fotokitab
 • Əhmədov Teymur Əkbər oğlu
 • İşıq
 • 1977
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: devirler, isimler, eserler, terimler: Cilt 1
 • Dergah Yayınları
 • 1977
Nizami və folklor
 • Paşayev Sədnik
 • 1976
Qalacaqdır dünyada: S.Vurğun haqqında xatirələr: [kiril əlifbası ilə]
 • Azərnəşr
 • 1973
Şərq ədəbiyyatında “Xosrov və Şirin” mövzusu
 • Beqdeli Qulamhüseyn
 • Elm
 • 1970
Nizaminin lirikası
 • Yusifov Xəlil Həmid oğlu
 • Azərbaycan SSR EA
 • 1968
A Grammar of Orkhon Turkic
 • Tekin Talat
 • Indiana University
 • 1968
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.