(+994 12) 493 30 77

Ədəbiyyatşünaslıq

Памятники древнетюркской письменности: тексты и исследования
 • Малов Сергей Ефимович
 • АН СССР
 • 1951
Nizami sənət haqqında
 • 1947
Nizami Gəncəvi: məqalələr məcmuəsi
 • Azərbaycan SSR EA
 • 1947
Nizami və dövrümüz
 • 1947
Kutadgu Bilig
 • Arat Reşid Rahmeti
 • Milli Eğitim Basımevi
 • 1947
Nizami: IV kitab
 • Azərnəşr
 • 1947
Nizami və vətən
 • Araslı Həmid
 • 1943
Nizami: III kitab
 • Azərnəşr
 • 1941
Nizami: I kitab
 • Azərnəşr
 • 1940
Великий азербайджанский поэт Низами: эпоха, жизнь, творчество
 • Бертельс Евгений Эдуардович
 • Изд-во АзФАН
 • 1940
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.