(+994 12) 493 30 77

Məlumat nəşrləri

Tərəvəzçilik ensiklopediyası
 • Şərq-Qərb
 • 2020
Cənub bölgəsinin abidələr ensiklopediyasi
 • Mistanlı Aqşin
 • Adiloğlu
 • 2020
Azərbaycan Tikinti Kompleksinin Ensiklopediyası: ATKE: IX cild
 • Şərq-Qərb
 • 2020
Ozan-aşıq ensiklopediyası: I cild
 • Gənclik
 • 2019
Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı: xüsusi buraxılış: II cild
 • 2019
Azərbaycan Tikinti Kompleksinin Ensiklopediyası: ATKE: VIII cild
 • Şərq-Qərb
 • 2019
Nurlu ömrün salnaməsi: Zərifə Əliyeva-95
 • 2018
Azərbaycan tərcümə ensiklopediyası
 • Azərbaycan Dillər Universiteti
 • 2018
Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı: xüsusi buraxılış: I cild
 • 2018
Qısa İslam ensiklopediyası
 • Şərq-Qərb
 • 2017
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.