(+994 12) 493 30 77

Texnika. Texniki elmlər

Təbii qazın nəqli və saxlanması
 • Mirələmov H.F., İsmayılov Q.Q., İskəndərov E.X., İsmayılova F.B.
 • ADNSU
 • 2020
Elektronika-1
 • Məcidov Səfa Vəfa oğlu
 • 2020
Анализ и перспективы развития переработки жидких продуктов пиролиза
 • Ибрагимов Х.Д., Мамедова Т.А., Амироф Ф.А., Ибрагимова З.М.
 • Элм
 • 2020
"Tribologiyanın əsasları" fənnindən laboratoriya işləri
 • Şirzadov Fərhad Məhəmməd oğlu, Sadıxov Əli Hidayət oğlu
 • 2020
"Hidravlika və hidravlik maşınlar” fənnindən laboratoriya işləri
 • Şirzadov Fərhad Məhəmməd oğlu
 • 2020
Elektronika-2
 • Məcidov Səfa Vəfa oğlu
 • 2020
Elektrodinamika və radiodalğaların yayılması
 • Mirabutalıbov Mirteymur Mirkazım oğlu
 • 2019
Qarşılıqlı əvəzolunma
 • Aslanov Zabit Yunus oğlu
 • İqtisad Universiteti nəşriyyatı
 • 2019
Elektrotexnika
 • Məcidov Səfa Vəfa oğlu
 • 2019
Железнодорожный транспорт Северного Азербайджана в конце XIX-первой половине XX вв.
 • Айдамиров Тельман Сабир оглы
 • Elm və təhsil
 • 2019
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.