(+994 12) 493 30 77

Nizami Gəncəvi haqqında tədqiqat əsərləri

Türk xalqları ədəbiyyatı
 • 2024
Klassiklər, yenə də klassiklər
 • Elm və təhsil
 • 2023
Heydər Əliyev və Nizami Gəncəvi
 • Şərq-Qərb
 • 2020
Azərbaycanda kitab mədəniyyəti
 • Renessans-A
 • 2019
Azərbaycan - Nizami poeziyasında: çevirmələr toplusu
 • Zəngəzurda çap evi
 • 2019
Nizaminin türklüyü və türklüyə münasibəti Azərbaycan nizamişünaslığında
 • Elm və təhsil
 • 2019
Orta əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin şəxsiyyət tərbiyəsi haqqında fikirləri
 • Məktəb
 • 2019
Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasının şərhi və lüğət: anonim əlyazma
 • Elm
 • 2019
Nizami Gəncəvi və "Kəlilə və Dimnə" motivləri
 • Elm və təhsil
 • 2019
Türk Dünyasının Öncüleri: Cilt 1
 • Uzman Matbaası
 • 2018
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.