(+994 12) 493 30 77

Ümumtürk yazılı abidələri

Divan-i Hikmet
  • Merkez Repro Basım Yayın Ltd.Şti.
  • 2016
Книга моего Деда Коркута: Огузский героический эпос
  • Наука
  • 2007
Divanü lüğat-it-türk: IV cild
  • Ozan
  • 2006
Divanü lüğat-it-türk: III cild
  • Ozan
  • 2006
Divanü lüğat-it-türk: II cild
  • Ozan
  • 2006
Divanü lüğat-it-türk: I cild
  • Ozan
  • 2006
Диван Лугат ат-Турк
  • Дайк-Пресс
  • 2005
Divani-Hikmət
  • Çaşıoğlu
  • 2004
Kitabi-Dədə Qorqud: əsil və sadələşdirilmiş mətnlər
  • Öndər nəşriyyat
  • 2004
Dede Korkut Kitabı
  • 2003
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.