(+994 12) 493 30 77

Erməni cinayətləri: Soyqırım. Deportasiya. Terror

Azərbaycan və rus dillərində hazırlanan və İnternet istifadəçilərinə təqdim edilən “Erməni cinayətləri: Soyqırım. Deportasiya. Terror” elektron nəşr arxiv sənədləri, dövri mətbuat materialları, ayrı-ayrı tədqiqatçıların məqalələri əsasında ərsəyə gətirilmişdir. Elektron nəşrdə toplanılmış materiallar sübut edir ki, əsl soyqırım 1905-1906-cı illərdə, Birinci Dünya müharibəsi zamanı və 1918-1920-ci illərdə Şərqi Anadoluda və Azərbaycan ərazilərində türk-müsəlman əhalisinə qarşı törədilmişdir. 
Elektron nəşr yeddi fəsildən ibarətdir. Resursda müxtəlif dillərdə olan 200 kitabın və 300-ə yaxın məqalənin tam mətni, layihənin mövzusuna aid 400-dən artıq kitab və avtoreferatın, habelə qəzet və jurnal materiallarından seçilmiş iki mindən artıq məqalənin biblioqrafiyası toplanılmışdır. 
Azərbaycan və rus dillərində təqdim olunan bu elektron nəşrin ingilis dilində versiyası da hazırlanır.

Зангезур: из далекого прошлого до наших дней
 • Муса Уруд
 • AVE Print
 • 2024
Daşkənddən Yeni Daşkəndə
 • Yaquboğlu Araz
 • Elm və təhsil
 • 2023
Qərbi Azərbaycandan deportasiya. İmirlidə məskunlaşma
 • Vəkilov Səməd
 • Red N Line MMC
 • 2023
Qarabağ bölgəsi XX əsrin əvvəllərində: ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni həyat
 • Həsənov Bəxtiyar
 • “İdeal-Print” MMC
 • 2022
Siyasi-iqtisadi reallıqlar
 • Məmmədov Coşqun İsa oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2022
Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2021: I cild: 1991-2003
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2021
Azərbaycan Respublikasının tarixi: 1991-2021: II cild: 2003-2021
 • Qasımlı Musa Cəfər oğlu
 • BDU-nun nəşriyyatı
 • 2021
Şəkidə erməni təxribatları
 • Həsənov Rahim
 • Elm və təhsil
 • 2021
Azərbaycan tarixinin zəfər salnaməsi
 • Səlimbəyli Şöhrət Əlvənd oğlu
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2020
İrəvan şəhəri
 • Mustafa Nazim
 • Red N Line MMC
 • 2020
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.