(+994 12) 493 30 77

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Prezident Kitabxanasında "Naxçıvan Muxtar Respublikası" adlı internet resurs Azərbaycan və ingilis dilində istifadəçilərə təqdim edilir.
Zəngin materiallardan ibarət olan bu resurs internet istifadəçilərinə Muxtar Respublika haqqında dolğun və operativ məlumat vermək məqsədi ilə yaradılmışdır. Resursda qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik, çətin, mürəkkəb və eyni zamanda parlaq inkişaf yolu keçən Naxçıvan haqqında ensiklopedik məlumat xarakterli materiallar öz əksinin tapmışdır. Elektron resursda həmçinin, Azərbaycanın elmi-mədəni mərkəzlərindən biri kimi Naxçıvan diyarının yetişdirdiyi neçə-neçə görkəmli alim, sənətkar və tarixi şəxsiyyətlər haqqında məlumatlar yer almışdır.
Материалы по истории и этнографии Нахичеванского края
 • Смирнов Константин Николаевич
 • Озан
 • 1999
Роль и позиция мусульманского духовенства в социально-культурной жизни Нахичевани, Эриванской губернии и Зангезура в XIX - начале XX в.
 • Кулиева Вафа
 • Элм
 • 1999
Naxçıvan xanlığı: 1747-1828
 • Əliyev Fuad Məmmədbağır oğlu, Əliyev Mirabdulla
 • Azərnəşr
 • 1996
Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası: XVIII əsrin ikinci yarısı-XIX əsrin birinci qərinəsi
 • Budaqova Sahibə İbrahim qızı
 • Elm
 • 1995
Biz əzablı ömür yaşadıq: xatirələr
 • Əliyev Əli
 • Yazıçı
 • 1994
Qanlı günlərimiz: 1918-1920, Naxçıvan
 • Əliyev Mirzə Bağır
 • Azərnəşr
 • 1993
Государство Атабеков Азербайджана: 1136-1225 годы
 • Буниятов Зия Муса оглы
 • Элм
 • 1978
Əcəmi Əbubəkr oğlu və Naxçıvan memarlıq abidələri
 • Salamzadə Əbdulvahab Rəhim oğlu
 • İşıq
 • 1976
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.