(+994 12) 493 30 77

Zərifə Əliyeva

Bu elektron resursda Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, akademik Zərifə Əliyevanın həyat və fəaliyyəti geniş şəkildə istifadəçilərə təqdim edilir.
Resursda materiallar 8 bölmədə qruplaşdırılıb. Elektron nəşrin “Bioqrafiya” bölməsində Zərifə xanım Əliyeva və onun ailə üzvləri barəsində qısa məlumat verilir, həmçinin Zərifə xanımın elmi və ictimai sahədə fəaliyyətinin mühüm məqamları öz əksini tapır. “Xronologiya” bölməsində isə bir alim kimi, onun keçdiyi həyat yolu, oftalmologiya sahəsində əldə etdiyi uğurlar ardıcıllıqla təqdim olunur. “Rəsmi sənədlər” bölməsində Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında sənədlər yerləşdirilib. “Xatirəsinin əbədiləşdirilməsi” bölməsində isə xronoloji ardıcıllıqla məlumatlar əksini tapır.
“E-Kitablar” bölməsində onun müəllifi olduğu və haqqında yazılan kitabların e-versiyaları toplanılıb. “E-Məqalələr” bölməsində isə Zərifə xanım Əliyevanın həyat və fəaliyyətindən bəhs edən ayrı-ayrı müəlliflərin məqalələrinin elektron versiyaları yerləşdirilib. “Biblioqrafiya” bölməsində əsərlərinin, haqqında yazılan kitab və məqalələrin biblioqrafik təsviri verilir. “Fotoqalaerya” bölməsində Zərifə xanımın həyatının müxtəlif məqamlarını əks etdirən fotoşəkillər toplanılıb.

Prezident Heydər Əliyev: II kitab
 • Qorenski tisk
 • 1999
Азиз Алиев: эпоха, жизнь, личность
 • Талыблы Таир
 • Изд-во Азербайджан
 • 1999
Zərifə xanım Əliyeva
 • XXI-YNE
 • 1998
Академик Зарифа ханум Алиева
 • Изд-во Азербайджан
 • 1998
Зарифа ханум Алиева
 • Изд-во "XXI"
 • 1998
Əziz Əliyev: dövrü, həyatı, şəxsiyyəti
 • Talıblı Tahir
 • Göytürk
 • 1997
Офтальмопатология при хронической йодовой интоксикации
 • Алиева Зарифа Азиз кызы
 • Азернешр
 • 1981
Анатомо-физиологическая характеристика гидродинамической системы глаза
 • Алиева Зарифа Азиз кызы, Шульпина Н. Б.
 • Азернешр
 • 1980
Профессиональная патология глаз в шинном производстве
 • Алиева Зарифа Азиз кызы
 • Азернешр
 • 1980
Герпетическая болезнь глаз
 • Алиева Зарифа Азиз кызы
 • Азернешр
 • 1979
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.