(+994 12) 493 30 77

Petroleum

Neft və ekoloji təhlükəsizlik: reallıq və perspektivlər
 • Hüseynov Arif Güləhməd oğlu
 • Afpoliqraf
 • 2022
Texnoloji proseslərin hesablanması
 • 2022
Neft kimya sistemlərində kibernetika metodları fənninə aid: metodik vəsait
 • 2022
Neftin nəqli və saxlanması
 • İsmayılov Q.Q., Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu, İskəndərov Elman Xeyrulla, İsmayılova F.B.
 • ADNSU
 • 2020
Xam neftlərin struktur-qrup tərkibləri, xüsusiyyətləri və onlarda gedən fotokimyəvi və termiki çevrilmələr
 • Müəllim
 • 2020
Анализ и перспективы развития переработки жидких продуктов пиролиза
 • 2020
Neft və qaz kəmərlərinin tikintisi və quraşdırılması texnologiyaları
 • İskəndərov Elman Xeyrulla
 • Elm
 • 2020
Neft-qaz yataqlarının karbohidrogen ehtiyatlarının və resurslarının qiymətləndiyilməsi
 • Əhmədov Elvin Hacıqulu oğlu
 • Nafta-Press
 • 2019
Dəniz yataqlarının neft-qaz laylarının və quyularının qazohidrodinamik tədqiqat üsulları
 • Salavatov T.Ş., İsmayılov Ş.Z., Mansurova S.İ.
 • ADNSU
 • 2019
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu: illik hesabat - 2018
 • 2019
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.