(+994 12) 493 30 77

Статистика

Statistika nəzəriyyəsi üzrə təcrübə məşğələləri üçün tapşırıqlar
  • Cavadzadə Xəyyam Natiq oğlu
  • MBM
  • 2014
Çoxölçülü statistika üsulları
  • Cabbarova A.İ.
  • İqtisad Universiteti nəşriyyatı
  • 2014
Statistika: ümumi nəzəriyyə
  • Əyyubova Natəvan Soltan qızı
  • Afpoliqraf
  • 2014
Sosial-iqtisadi statistika: I hissə
  • Məmmədli Oqtay Qulam oğlu, Cavadov Natiq Əli oğlu, Cavadzadə Xəyyam Natiq oğlu
  • MBM
  • 2014
Sosial-iqtisadi statistika: II hissə
  • Məmmədli Oqtay Qulam oğlu, Cavadov Natiq Əli oğlu, Cavadzadə Xəyyam Natiq oğlu
  • MBM
  • 2014
Azərbaycan və Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri: statistik məcmuə
  • 2013
Azərbaycan və Rusiya - 2013
  • 2013
Müstəqil Azərbaycan - 20 il
  • Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
  • 2011
Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası
  • Məmmədov A.C., Səmədov B.Y.
  • İqtisad Universiteti nəşriyyatı
  • 2011
Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
  • Muradov Paşa
  • İqtisad Universiteti nəşriyyatı
  • 2010
Copyright © 2024 Президентская Библиотека.
Все права защищены.