(+994 12) 493 30 77

Kənd və meşə təsərrüfatı

Göyçədən başlayan ömür yolu
 • Murtuzova Aygün
 • Elm və təhsil
 • 2024
Tarla bitkiləri: I hissə
 • Hüseynov Nizami Vidadi oğlu, İsayeva Dünya Əli qızı
 • Elm və təhsil
 • 2024
Yem otlarının toxumçuluğu
 • Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu, Xəlilov Xalıq Qurban oğlu, Babazadə Arzu
 • Star
 • 2023
Azərbaycanda pambıqçılığın texniki təminatı və innovativ becərmə texnologiyası modelinin əsaslandırılması
 • İsmayılov İsrafil İbrahim
 • Elm
 • 2023
Özəl aqroservislər və aqrotexniki xidmətlərin iş saatına görə dəyərləndirilməsi
 • İsmayılov İsrafil İbrahim
 • Elm
 • 2022
Совершенствование систем почвозащитной обработки почвы в эрозионноопасных агроландшафтах Азербайджана
 • Керимов Ясин Габиб
 • Ганун
 • 2022
Dəqiq əkinçilikdə rəqəmsal texnologiyalar
 • Qurbanov Hüseyn Nurəddin oğlu
 • “Aqromexanika” Elmi Tədqiqat İnstitutu
 • 2022
Изучение генетического полиморфизма и устойчивости к тепловому стрессу генотипов пшеницы Азербайджана
 • Гаджиев Эльчин Садай, Мамедова Афет Дадаш-Шараплы, Иззатуллаева Вусала Ибрагим
 • Lap Lambert
 • 2021
Təsir və dirçəliş
 • Rəşidəddin Fəzlullah
 • İdeal-Print
 • 2021
Azərbaycanın buğda genofondu
 • Rüstəmov Xanbala Nəriman oğlu, Abbasov Mehrac Əli oğlu, Babayeva Sevda Maşalla qızı
 • Müəllim
 • 2020
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.