(+994 12) 493 30 77

Kənd və meşə təsərrüfatı

Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi
 • Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu
 • Əcəmi NPB
 • 2014
Bal arısının xəstəlikləri və zərərvericiləri
 • Əcəmi NPB
 • 2014
Azərbaycanın və dünya ölkələrinin kənd təsərrüfatı
 • Abasov İsmət Dursun oğlu
 • Şərq-Qərb
 • 2013
Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir torpaq xəritəsinin əkinçilik sistemində rolu
 • Əmirov Rəşadət, Hacıyev Sahib
 • Əcəmi NPB
 • 2013
Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma genofondu
 • Talıbov Tariyel, Bayramov Loğman
 • Afpoliqraf
 • 2013
Baytarlıq təbabəti genetikası: I hissə
 • Mustafayev Fəxrəddin Əliqulu oğlu, Hüseynov Eldar Murtuz oğlu, Salmanov Məmməd Əhəd oğlu
 • Elm
 • 2013
Aqrar iqtisadçı alimlər
 • Şərq-Qərb
 • 2012
Почвенный покров, биологическая продуктивность горных земель Азербайджана и влияние экзогенных и антропогенных факторов на морфогенетические особенности почв и параметры их продуктивности
 • Шакури Бехруз Куламгусейн оглы
 • МВМ
 • 2012
Üzümçülük
 • Rəsulov Əlizaman
 • Yeganə NP
 • 2011
Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalanması və baytarlıq-sanitariya tədbirləri
 • Məmmədov Əşrəf Teymur oğlu, Yusifov Avtandil Hüseyn oğlu
 • İsmayıl NPM
 • 2004
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.