(+994 12) 493 30 77

Bədii ədəbiyyat

Сказание о Маман-бии: дастан о Каракалпаках
 • Каипбергенов Тулепберген
 • Известия
 • 1984
Жизнь моя: повесть
 • Мурзаева Гульжамал
 • Даг кн. изд-во
 • 1983
Bizans gözəlinin hekayəti
 • Nizami Gəncəvi
 • Gənclik
 • 1983
İran gözəlinin hekayəti
 • Nizami Gəncəvi
 • Gənclik
 • 1983
Хамсэ: Семь красавиц
 • Низами Гянджеви
 • Язычы
 • 1983
Хамсэ: Хосров и Ширин
 • Низами Гянджеви
 • Язычы
 • 1983
Лирика
 • Низами Гянджеви
 • Язычы
 • 1983
Сокровищница тайн
 • Низами Гянджеви
 • Элм
 • 1983
Хамсэ: Лейли и Меджнун
 • Низами Гянджеви
 • Язычы
 • 1982
Лирика
 • Мухаммед Физули
 • Язычы
 • 1981
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.