(+994 12) 493 30 77

Belles-lettres

Хамсэ: Хосров и Ширин
 • Низами Гянджеви
 • Язычы
 • 1983
Лирика
 • Низами Гянджеви
 • Язычы
 • 1983
Сокровищница тайн
 • Низами Гянджеви
 • Элм
 • 1983
Хамсэ: Лейли и Меджнун
 • Низами Гянджеви
 • Язычы
 • 1982
Лирика
 • Мухаммед Физули
 • Язычы
 • 1981
Лирика
 • Низами Гянджеви
 • Язычы
 • 1979
Xeyir və Şər
 • Nizami Gəncəvi
 • 1976
İlin fəsilləri: əsərlərindən alınmış təbiət təsvirləri
 • Nizami Gəncəvi
 • Gənclik
 • 1973
Zəngəzur dağlarında
 • Heydərov Nəzər Heydər oğlu
 • Azərnəşr
 • 1972
Волшебное кольцо
 • Низами Гянджеви
 • Гянджлик
 • 1971
Copyright © 2024 Presidential Library.
All rights reserved.