(+994 12) 493 30 77

Ekologiya

Ekoloji menecment: I cild
 • Məmmədov Vüqar, Yusifov Elman
 • Mega Basım
 • 2014
Ekoloji menecment: II cild
 • Məmmədov Vüqar, Yusifov Elman
 • Mega Basım
 • 2014
Tətbiqi ekologiyanın əsasları
 • Milli Aviasiya Akademiyasının nəşriyyatı
 • 2013
Оценка современного экологического состояния Каспийского моря и возможные последствия при эксплуатации нефтегазовых месторождений
 • Гусейнова Сапинат Аликадиевна
 • Товарищество научных изданий КМК
 • 2013
Особенности развития ветровой эрозии на Сальянской равнине и меры ее предотвращения
 • Каграманова Таира Меликгейдар кызы
 • МВМ
 • 2013
Abşeron yarımadası və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən neft mədən ərazilərinin ekoloji problemləri və onların aradan qaldırılması yolları
 • Elm
 • 2012
Ekologiya
 • İqtisad Universiteti nəşriyyatı
 • 2012
Синергетика и фракталы в экологии
 • Джанахмедов Ахад Ханахмед, Аскерова Наиля Зинуровна
 • Апострофф
 • 2012
Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqları
 • Səfərov Elnur İbiş oğlu
 • Apostrof
 • 2012
Radiasiya ekologiyası
 • Rəhimov Vaqif İnqilab oğlu, İsgəndərova Tünzalə Həsən qızı
 • Çıraq
 • 2012
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.