(+994 12) 493 30 77

Ekologiya

Летопись Нафталана
 • Кязимов Гасан
 • Элм
 • 2009
Azərbaycan Respublikası: ekoloji atlas
 • Bakı Kartoqrafiya Fabriki
 • 2009
Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti
 • Hacıyev Sahib
 • MBM
 • 2009
Torpaq mikroflorasının öyrənilməsi
 • Piriyev Musa
 • MBM
 • 2009
Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları
 • Göyçaylı Şövqi, İsmayılov Telman
 • MBM
 • 2009
Ekologiya və ətraf mühiti mühafizəsinin əsasları
 • Xəlilov Telman
 • MBM-R
 • 2009
Naxçıvanın təbii sərvətləri
 • Bağırov Feyruz Abdulla oğlu
 • 2008
Bio ekologiya: arealogiyası, dayanaqlı modeli
 • Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu, Həmzəyev Əlihəsən Əli oğlu
 • 2008
Naxçıvan kəhrizləri
 • Quliyev Əlövsət Gülüş oğlu
 • Nurlan
 • 2008
Azərbaycan ərazisində baş verən dağıdıcı hidrometeoroloji hadisələr
 • Məhərrəmova Xatirə Cahangir qızı
 • Elm
 • 2008
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.