(+994 12) 493 30 77

İnformatika

Sistemlərin simulyasiyası
 • Milli Aviasiya Akademiyasının nəşriyyatı
 • 2019
Модели распределенных сетей обслуживания разнотипных информационных потоков
 • Исмайлов Б.Г.
 • Изд-во Национальной Академии Авиации
 • 2018
İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti: ingiliscə-rusca-türkcə-azərbaycanca
 • İnformasiya texnologiyaları
 • 2017
Müasir informasiya sistemlərinin idarə edilməsi
 • Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu
 • MSV NƏŞR
 • 2016
Nanosistemlərin riyazi modelləşdirilməsi və kompüter hesablanması
 • Həsənov Arzuman Qardaşxan oğlu
 • Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya MMC
 • 2013
Сетература: история, типология и поэтика русской сетевой литературы
 • Гаджиев Асиф Аббас оглы
 • Мутарджим
 • 2012
Этапы развития телекоммуникации Азербайджана
 • Каграманзаде Абдул Гамидулла оглы
 • Элм
 • 2011
Azərbaycanda informatikanın təşəkkülü
 • Letterpress
 • 2010
Kompüter texnikası və proqlamlaşdırma
 • Qurbanov Azad İsa oğlu, Məmmədov Elçin Musa oğlu, Hüseynova Aygün Seyfəddin qızı
 • Təhsil NPM
 • 2010
İnformatika
 • Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu, Həbibullayev Səlahəddin Bəxtiyar oğlu, İbrahimzadə Tofiq İbrahim oğlu
 • UniPrint
 • 2010
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.