(+994 12) 493 30 77

İnformatika

İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış
 • Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu, Mahmudov Rasim Şərif oğlu
 • İnformasiya texnologiyaları
 • 2010
İnternet mühitində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması məsələləri
 • Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu, Mahmudov Rasim Şərif oğlu
 • İnformasiya texnologiyaları
 • 2010
İnternetin tənzimlənməsi problemləri
 • Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu, Mahmudov Rasim Şərif oğlu
 • İnformasiya texnologiyaları
 • 2010
İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları
 • Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu, Mahmudov Rasim Şərif oğlu
 • İnformasiya texnologiyaları
 • 2009
İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları
 • Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu
 • MTN Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin NPM
 • 2009
Kompyuter elminin nəzəri əsasları
 • Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu, Sərdərov Yaqub Balı oğlu
 • ADNA
 • 2009
Прикладные аспекты регулирования телекоммуникации
 • Каграманзаде Абдул Гамидулла оглы
 • Элм
 • 2009
Elektron imza, elektron kommersiya: informatika
 • Quliyev Natiq Əliabbas oğlu
 • 2008
İnformasiya sistemləri
 • Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu
 • Elm
 • 2008
Kompüter və çatışmayan biliklər
 • Vətən
 • 2008
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.