(+994 12) 493 30 77

Dövlət və hüquq

Mənimsəmə və ya israfetmə əməllərilə mübarizənin cinayət-hüquqi xüsusiyyətlər
 • Qurbanov Habil Surxay oğlu
 • Təhsil
 • 2020
Azərbaycan Türkiyə-Rusiya münasibətlərində: 1918-1922
 • Qafarov Vasif Vaqif oğlu
 • Mütərcim
 • 2020
İnsan Hüquqları Komitəsi
 • Rəhimli Səftər
 • Bakı Universiteti nəşriyyatı
 • 2019
Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil
 • Əliyev Əmir İbrahim oğlu
 • Nurlar NPM
 • 2018
Dağlıq Qarabağ həqiqətləri və beynəlxalq hüquq
 • Məmmədov Sadir Surxay oğlu, Məmmədov Tural Sadir oğlu
 • Mütərcim
 • 2018
Azərbaycan Polisinin yaranması və təşəkkülü tarixindən: 1918-1920-ci illər
 • Əliyarlı İltifat Musa oğlu
 • Mütərcim
 • 2018
Məhkəmə presedentləri mülki hüququn mənbəyi kimi: nəzəriyyə və təcrübə
 • Seyranov Xamis Rəşad oğlu
 • Hüquq Yayın Evi
 • 2018
Mədəni irsin qorunmasının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi problemləri və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi
 • Süleymanlı Sima Azər qızı
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2018
Dövlət qulluğu sistemində korrupsiyaya qarşı mübarizənin hüquqi təminatları
 • Məmmədov Oruc Cəmil oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2018
Beynəlxalq insan hüquqları hüququnun implementasiyası və tətbiqi sistemləri: orqanlar və mexanizmlər
 • Makili-Əliyev Kamal
 • Azərnəşr
 • 2018
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.