(+994 12) 493 30 77

Dövlət və hüquq

Mədəni irsin qorunmasının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi problemləri və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi
 • Süleymanlı Sima Azər qızı
 • Azərbaycan nəşriyyatı
 • 2018
Dövlət qulluğu sistemində korrupsiyaya qarşı mübarizənin hüquqi təminatları
 • Məmmədov Oruc Cəmil oğlu
 • Elm və təhsil
 • 2018
Beynəlxalq insan hüquqları hüququnun implementasiyası və tətbiqi sistemləri: orqanlar və mexanizmlər
 • Makili-Əliyev Kamal
 • Azərnəşr
 • 2018
Qadın hüquqlarının müdafiəsi: beynəlxalq və milli aspektlər
 • 2018
Azerbaycan Uluslararası Suçların Hedefinde: Hukuki İnceleme
 • Aliyev Amir
 • Nurlar NPM
 • 2018
Azerbaijan in the target of international crimes: legal analysis
 • Aliyev Amir
 • Nurlar NPM
 • 2018
Азербайджан под прицелом международных преступлений: правовой анализ
 • Алиев Амир
 • Нурлар
 • 2018
Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət: 2003-2008: I cild
 • İdeal-Print
 • 2018
Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики: Т. 1: Ноябрь 1918 - май 1919
 • Маариф
 • 2018
Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət: 2003-2008: II cild
 • İdeal-Print
 • 2018
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.