(+994 12) 493 30 77

Dövlət və hüquq

Qadın hüquqlarının müdafiəsi: beynəlxalq və milli aspektlər
 • 2018
Azerbaycan Uluslararası Suçların Hedefinde: Hukuki İnceleme
 • Aliyev Amir
 • Nurlar NPM
 • 2018
Azerbaijan in the target of international crimes: legal analysis
 • Aliyev Amir
 • Nurlar NPM
 • 2018
Азербайджан под прицелом международных преступлений: правовой анализ
 • Алиев Амир
 • Нурлар
 • 2018
Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət: 2003-2008: I cild
 • İdeal-Print
 • 2018
Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики: Т. 1: Ноябрь 1918 - май 1919
 • Маариф
 • 2018
Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət: 2003-2008: II cild
 • İdeal-Print
 • 2018
Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики: Т. 2: Май - декабрь 1919
 • Маариф
 • 2018
Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики: Т. 3: Январь - апрель 1920
 • Маариф
 • 2018
Bələdiyyə üzvlərinin etik davranış qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: 2017-ci il sentyabr ayının 30-dək edilmiş əlavə dəyişiklərlə
 • Hüquq ədəbiyyatı
 • 2017
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.