(+994 12) 493 30 77

Kitabxana işi

Yusuf Balasaguni ve Kutadgu Bilig bibliyografyası
 • BXQR matbaası
 • 2017
Əziz Əliyev: biblioqrafiya
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2017
Beynəlxalq informasiya mühiti və elmi-mədəni inteqrasiya
 • Babaxanova Nigar
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2017
Azərbaycanda ekologiya sahəsinin tələbatçılarının biblioqrafik təminatı: müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları
 • Əliyeva İradə
 • 2016
Ulu öndər Heydər Əliyevin kitab və kitab nəşri haqqında müdrik fikirləri
 • Mütərcim
 • 2016
Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir: metodik tövsiyələr
 • 2016
Sosial-siyasi informasiya resursları
 • Sadıqova Solmaz Azay qızı
 • Mütərcim
 • 2016
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri: biblioqrafiya
 • 2016
Oxuculara xidmətin əsas istiqamətləri, innovativ yeniliklərin tətbiqi təcrübəsi
 • İsmayılova Ədibə İmaş qızı
 • Azərbaycan Milli Kitabxanası
 • 2016
Abuzər Xələfov: biblioqrafik məlumat kitabı: II hissə: 2011-2016-cı illər
 • Zərdabi LTD MMC
 • 2016
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.