(+994 12) 493 30 77

Statistika

Statistika nəzəriyyəsi üzrə təcrübə məşğələləri üçün tapşırıqlar
 • Cavadzadə Xəyyam Natiq oğlu
 • MBM
 • 2014
Çoxölçülü statistika üsulları
 • Cabbarova A.İ.
 • İqtisad Universiteti nəşriyyatı
 • 2014
Statistika: ümumi nəzəriyyə
 • Əyyubova Natəvan Soltan qızı
 • Afpoliqraf
 • 2014
Sosial-iqtisadi statistika: I hissə
 • Məmmədli Oqtay Qulam oğlu, Cavadov Natiq Əli oğlu, Cavadzadə Xəyyam Natiq oğlu
 • MBM
 • 2014
Sosial-iqtisadi statistika: II hissə
 • Məmmədli Oqtay Qulam oğlu, Cavadov Natiq Əli oğlu, Cavadzadə Xəyyam Natiq oğlu
 • MBM
 • 2014
Azərbaycan və Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri: statistik məcmuə
 • 2013
Azərbaycan və Rusiya - 2013
 • 2013
Müstəqil Azərbaycan - 20 il
 • Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
 • 2011
Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası
 • Məmmədov A.C., Səmədov B.Y.
 • İqtisad Universiteti nəşriyyatı
 • 2011
Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi
 • Muradov Paşa
 • İqtisad Universiteti nəşriyyatı
 • 2010
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.