(+994 12) 493 30 77

Statistika

Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: yanvar 2009
 • 2009
Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: iyul 2008
 • Səda
 • 2008
Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: yanvar 2008
 • Səda
 • 2008
Страны ГУАМ - 2007: статистический сборник
 • Сада
 • 2007
Azərbaycan və Rusiya - 2006: statistik məcmuə
 • Rosstat
 • 2006
Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı: 2006-2007-ci illər: iyul 2006
 • 2006
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi sitatistika
 • Əhmədova Həqiqət Məmmədrza qızı
 • Gənclik
 • 2002
Azərbaycanın 100 və yuxarı yaşlı sakinləri
 • Səda
 • 2001
Riyazi statistikanın elementləri: metodik vəsait
 • Əhmədova Həqiqət Məmmədrza qızı
 • Maarif
 • 2000
Naxçıvan statistika güzgüsündə: tarixi-statistik məcmuə
 • Səda
 • 1999
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.