(+994 12) 493 30 77

Türk xalqlarının eposları

Koblandı-batır: Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı
 • Elm və təhsil
 • 2017
Kazak Kahramanlık Masalları
 • 2017
Türk xalqlarının qədim ədəbi abidələri
 • Şərq-Qərb
 • 2016
Altın Arıq: Xakas qəhrəmanlıq eposu
 • Vətənoğlu NPŞ
 • 2014
Ulıp Çuvaş Destanı
 • TÜRKSOY
 • 2013
Tuva xalq nağılları
 • Elm və təhsil
 • 2013
Manas dastanı
 • Nurlan
 • 2009
Huban Arığ: Hakas Türklerinin Kahramanlık Destanı
 • TÜRKSOY
 • 2006
Azərbaycan dastanları: V cild
 • Lider nəşriyyat
 • 2005
Azərbaycan nağılları: V cild
 • Şərq-Qərb
 • 2005
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.