(+994 12) 493 30 77

Türk xalqlarının eposları

Azərbaycan nağılları: IV cild
 • Şərq-Qərb
 • 2005
Azərbaycan dastanları: III cild
 • Lider nəşriyyat
 • 2005
Azərbaycan nağılları: III cild
 • Şərq-Qərb
 • 2005
Azərbaycan nağılları: II cild
 • Şərq-Qərb
 • 2005
Azərbaycan dastanları: II cild
 • Lider nəşriyyat
 • 2005
Azərbaycan dastanları: I cild
 • Lider nəşriyyat
 • 2005
Azərbaycan nağılları: I cild
 • Şərq-Qərb
 • 2005
Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri
 • Öndər nəşriyyat
 • 2005
Koroğlu
 • Lider nəşriyyat
 • 2005
Koroğlu: Paris nüsxəsi
 • Şərq-Qərb
 • 2005
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.