(+994 12) 493 30 77

Türk xalqlarının eposları

Türk Bilmeceleri
 • Kültür Bakanlığı
 • 1989
Алтайские героические сказания
 • Современник
 • 1983
Алпамыш: узбекский народный эпос
 • Советский писатель
 • 1982
Нюргун Боотур Стремительный: якутский героический эпос олонхо
 • 1976
Героический эпос народов СССР: Т.2
 • Художественная литература
 • 1975
Героический эпос народов СССР: Т.1
 • Художественная литература
 • 1975
Нарты: Адыгский героический эпос
 • Наука
 • 1974
Günəşdə qaya: Tuva xalq nağılları
 • Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı
 • 1963
Сорок девушек: каракалпакская народная поэма
 • Гослитиздат
 • 1956
Манас: Великий поход: киргизский эпос
 • Художественная литература
 • 1946
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.