(+994 12) 493 30 77

Elmi-tədqiqat əsərləri

Türk qəhrəmanlıq dastanlarında zaman və məkan
 • Elm və təhsil
 • 2022
Dünya tarixinin Turan dövrü
 • Köhlən
 • 2021
Turan sivilizasiyasına giriş: Turan məfkurəsi və tanrıçılıq
 • Elm və təhsil
 • 2021
Türk xalqları tarixi: XVII-XIX əsrlər
 • Elm və təhsil
 • 2021
Türk xalqları folkloru: V kitab: Qumuq folkloru
 • Elm və təhsil
 • 2020
Türk dünyasının coğrafiyası və etnosu: III cild: Regional coğrafiya
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2020
Türk dünyasının coğrafiyası və etnosu: II cild: İqtisadi və sosial coğrafiya
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2020
Aзербайджанская тюркская мифология: Кн.2
 • LAP Lambert Academic Publishing
 • 2020
Aзербайджанская тюркская мифология: Кн.1
 • LAP Lambert Academic Publishing
 • 2020
Turan Uygarlığı Giriş: Turan Mefkuresi ve Tanrıçılık
 • Astana Yayınları
 • 2020
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.