(+994 12) 493 30 77

Elmi-tədqiqat əsərləri

Dahi türk dilçisi Mahmud Kaşğari
 • Füyuzat
 • 2020
Ozan-aşıq ensiklopediyası: II cild
 • Gənclik
 • 2020
Tanrı dili, türk dili, şumer dili
 • Azərnəşr
 • 2020
"Dədə Qorqud kitabı"nın şərhli oxunuşu: II kitab: 1 və 2-ci boylar üzrə
 • Elm və təhsil
 • 2019
Müasir türk dili: tərcümənin linqvistik problemləri
 • Savad
 • 2019
Azərbaycan və Anadolu folklorunda təkərləmələr
 • Elm və təhsil
 • 2019
Qazax xanlığı
 • Azəri poliqrafiya
 • 2019
Ozan-aşıq ensiklopediyası: I cild
 • Gənclik
 • 2019
Dede Korkut: destan içre tarih
 • Raf Kitabevi
 • 2019
"Türk dili", "türk ləhcələri" və "türk dilləri" anlayışlarının genotipologiyası
 • Elm və təhsil
 • 2018
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.