(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

Elektron layihə 1918-1920-ci illərdə 23 ay ərzində mövcud olan və müsəlman Şərqində ilk dünyəvi, demokratik dövlət kimi tarixə düşən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi irsini öyrənənlər üçün dəyərli bir mənbədir. 
Layihə 8 əsas və 21 yarım bölmədən ibarətdir. Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ərəfəsində və mövcud olduğu dövrdə baş vermiş mühüm tarixi hadisələr bu elektron resursda müfəssəl şəkildə əks etdirilmişdir. 
Layihədə AXC-nin yaranması, fəaliyyəti, rəmzləri və atributları, həmçinin qurucuları haqqında geniş məlumat verilmiş, E-kitablar, E-məqalələr, xəritələr, fotoarxiv əks olunmuşdur. “Sənədlər” bölməsində İstiqlal bəyannaməsi, Parlamentin təsis edilməsi haqqında qanun, AXC-nin süqutu haqqında qərar, Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı sərəncamlar, qərarlar, nitqlər, müraciətlər verilmişdir. “Biblioqrafiya” bölməsində isə məqalələrin, kitabların və avtoreferatların biblioqrafik təsvirləri xronoloji ardıcıllıqla toplanmışdır.

Quba qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı
 • Abışov Vaqif Şirin oğlu
 • Elm
 • 2017
Şamaxı qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı: 1918-1920
 • Abışov Vaqif Şirin oğlu
 • Elm
 • 2017
Urmiya bölgəsində azərbaycanlılara qarşı soyqırımı: 1917-1918
 • Nəcəfli Güntəkin Cəmil qızı
 • Elm
 • 2017
Геноцид азербайджанцев в Карабахском регионе Азербайджана: 1918-1920
 • Мамедзаде Натиг
 • Элм
 • 2017
Парижский архив 1919-1940: Кн.3: 1924-1930
 • Топчибаши Али Марданбек Алекпер оглы
 • Художественная литература
 • 2017
Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları
 • Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi
 • 2016
Карабах война идей: национализм-терроризм-геноцид
 • Саламов Шухрат Насырович
 • Универсал
 • 2016
Парижский архив 1919-1940: Кн.1: 1919-1921
 • Топчибаши Али Марданбек Алекпер оглы
 • Художественная литература
 • 2016
Парижский архив 1919-1940: Кн.2: 1921-1923
 • Топчибаши Али Марданбек Алекпер оглы
 • Художественная литература
 • 2016
Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: 1918-1920
 • Quliyev Röfət Əli oğlu
 • Turxan NPB
 • 2015
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.