(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

"Virtual Azərbaycan tarixi" layihəsi çərçivəsində, Azərbaycan, rus və ingilis dillərində tərtib edilən bu resurs müsəlman Şərqində ilk dünyəvi və demokratik dövlət olan, dövlətçilik tariximizə parlaq səhifələr yazan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi irsini öyrənənlər üçün dəyərli bir mənbədir. 
Elektron resurs “Yaranması və fəaliyyəti”, “Sənədlər”, “Resurslar”, “E-kitablar” adlı 4 əsas və 26 yarım bölmədən ibarətdir. Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ərəfəsində və mövcud olduğu 23 aylıq dövrdə baş vermiş mühüm tarixi hadisələr bu elektron resursda müfəssəl şəkildə əks etdirilmişdir. 
Elektron resurs Azərbaycan, ingilis və rus dillərində hazırlanmışdır.

Парижский архив 1919-1940: Кн.4: 1931-1940
 • Топчибаши Али Марданбек Алекпер оглы
 • Художественная литература
 • 2018
Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики: Т. 1: Ноябрь 1918 - май 1919
 • Маариф
 • 2018
Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики: Т. 2: Май - декабрь 1919
 • Маариф
 • 2018
Сборник приказов по военному ведомству Азербайджанской Демократической Республики: Т. 3: Январь - апрель 1920
 • Маариф
 • 2018
ADR-İran diplomatik münasibətləri Qafqaz Fövqəladə Komissiyasının sənədləri işığında: 1919-1920-ci illər
 • Şərq-Qərb
 • 2017
Azərbaycan Cümhuriyyətinin daxili işlər nazirləri və silahdaşları: İstiqlal fədailəri: 1918-20
 • Şahsevən İltifat
 • Mütərcim
 • 2017
Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı
 • Abışov Vaqif Şirin oğlu
 • Elm
 • 2017
Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi: II hissə
 • Elm və təhsil
 • 2017
İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların soyqırımı: 1918-1920
 • Mustafa Nazim
 • Elm
 • 2017
Məktublar. Şəfibəyçilik
 • Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu
 • Kitab Klubu
 • 2017
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.