(+994 12) 493 30 77

Bakı

Bu resurs Bakı şəhərinin tarixi, iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, incəsənəti haqqında Prezident Kitabxanasının fonduna daxil olan materiallar əsasında Azərbaycan, ingilis və rus dillərində tərtib edilmişdir. Resurs 10 fəsil və 40 bölmədən ibarətdir. Resursa Bakının tarixinin müxtəlif dövrlərini əhatə edən sənədlərin tam mətnləri də əlavə edilmişdir. İstifadəçilərin marağını nəzərə alaraq resursda fotoqalereya və video-qalereya bölmələri də yaradılmışdır.
Resursda istifadəçilər həmçinin, çoxlu sayda kitabların, müxtəlif qəzet və jurnal məqalələrinin tam mətnlərindən də istifadə edə bilirlər.
Elektron resursun bütün bölmələri müntəzəm olaraq yenilənir.
Из музыкального прошлого Баку: вторая половина XIX-начало XX века
 • Дильбазова Минира
 • Ишыг
 • 1985
Баку за 60 лет в цифрах: статистический сборник
 • 1980
Документы по истории Баку: 1810-1917
 • Азернешр
 • 1978
Промышленность Баку в начале ХХ века
 • Исмаил Махмуд Алиаббас оглы
 • Элм
 • 1976
Планировка и застройка жилых районов Баку: 1920-1967 гг.
 • Эфендизаде Рена Махмуд кызы
 • Элм
 • 1971
Köhnə Bakı
 • Rzaquliyev Ələkbər
 • Azərnəşr
 • 1970
Баку
 • Бретаницкий Леонид Семенович
 • Искусство
 • 1970
Баку: экономико-географический очерк
 • Гаджи-заде Абдурахим Мамедия оглы, Ковальская Наталия Яковлевна
 • Просвещение
 • 1970
Баку в годы Великой Отечественной войны: 1941-1945
 • Абасов Мазаир Гамид оглы
 • Азернешр
 • 1967
Баку за 40 лет в цифрах: статистический сборник
 • Азернешр
 • 1960
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.