(+994 12) 493 30 77

Bakı

Bu resurs Bakı şəhərinin tarixi, iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, incəsənəti haqqında Prezident Kitabxanasının fonduna daxil olan materiallar əsasında Azərbaycan, ingilis və rus dillərində tərtib edilmişdir. Resurs 10 fəsil və 40 bölmədən ibarətdir. Resursa Bakının tarixinin müxtəlif dövrlərini əhatə edən sənədlərin tam mətnləri də əlavə edilmişdir. İstifadəçilərin marağını nəzərə alaraq resursda fotoqalereya və video-qalereya bölmələri də yaradılmışdır.
Resursda istifadəçilər həmçinin, çoxlu sayda kitabların, müxtəlif qəzet və jurnal məqalələrinin tam mətnlərindən də istifadə edə bilirlər.
Elektron resursun bütün bölmələri müntəzəm olaraq yenilənir.
Нефтепромышленный рабочий и его бюджет
 • Стопани А.М.
 • Госиздат
 • 1924
О нефтяном хозяйстве в России в связи с будущностью Апшеронского полуострова
 • Вышетравский Сергей Антонович
 • Тип-я Трудъ С.Г. Берладира и К-о
 • 1915
Вопрос о нефтяном кризисе в Бакинском Отделении Императорского Русского Технического Общества
 • Первое Типографское Товарищество
 • 1913
Краткий обзор деятельности Съезда Бакинских Нефтепромышленников по народному образованию за время 1897 по 1912 г
 • Тип-я Труженик А.А. Куинджи
 • 1913
Рабочие Бакинского нефтепромышленного района
 • Петрович П.
 • Тип-я канц. Наместника Е.И.В. на Кавказе
 • 1911
Нефтяная промышленность и торговля зимой 1909-1910 года
 • Тип-я Трудъ Берладира
 • 1910
Основные вопросы местного самоуправления: земская реформа на Кавказе и в нефтепромышленном районе г. Баку
 • Семин Орест
 • Тип-я Трудъ Берладира
 • 1910
Забастовки бакинских нефтепромышленных рабочих в 1907 году
 • Тип-я Трудъ Берладира
 • 1908
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.