(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan diasporu

Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladığı “Azərbaycan diasporu” elektron layihəsi istifadəçilərə təqdim olunub.
Layihədə Azərbaycan diasporunun təşəkkül və formalaşmasına səbəb olan amillər, hazırkı diaspor quruculuğu geniş təhlil edilib.
Elektron resursda Azərbaycan diasporu ilə bağlı kitab və məqalələrin elektron versiyaları yerləşdirilib. “Biblioqrafiya” bölməsində Azərbaycan, rus və ingilis dillərində kitabların, avtoreferatların və  məqalələrin biblioqrafik təsviri verilmişdir.

Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi yolunda diaspor təşkilatları: XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəlləri
 • Həziyeva Səbinə Akif qızı
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2024
Azərbaycançılıq ideyası - dünya azərbaycanlılarının istinad mənbəyi
 • Hüseynzadə Fuad Abı oğlu
 • Apostrof-A
 • 2020
Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq: II kitab
 • Elm və təhsil
 • 2020
Azərbaycan diasporu
 • Raqifoğlu Rövşən
 • Zərdabi-Nəşr
 • 2019
Mərkəzi Asiya respublikalarında Azərbaycan diasporunun təşəkkülü və fəaliyyəti tarixi
 • Cəfərova Raisə
 • Turxan NPB
 • 2019
Azərbaycan diasporu: transmilli əlaqələr
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2018
Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq: I kitab
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2018
Mühacirət irsimizdən: Məhəmmədəmin Rəsulzadənin otuz məktubu
 • CBS Polygraphic Production
 • 2018
Диаспоры и землячества: опыт регионального измерения
 • Русайнс
 • 2018
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı: təşəkkülü, problemləri, şəxsiyyətləri
 • Əhmədli Bədirxan
 • Elm və təhsil
 • 2017
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.