(+994 12) 493 30 77

Azərbaycan diasporu

Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladığı “Azərbaycan diasporu” elektron layihə istifadəçilərə təqdim edilir.
İstifadəçilərə təqdim edilən “Azərbaycan diasporu” elektron kitabxana 7 fəsildən və 19 bölmədən ibarətdir. Bu bölmələrdə Azərbaycan diasporunun təşəkkül və formalaşmasına səbəb olan amillər, hazırkı diaspor quruculuğu geniş təhlil edilərək istifadəçilərə çatdırılır.
Elektron kitabxanada Azərbaycan diasporu ilə bağlı 1500-dən artıq kitab və məqalənin elektron versiyaları yerləşdirilib. “Biblioqrafiya” bölməsində Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 129 kitabın, 18 avtoreferatın və 2851 məqalənin biblioqrafik təsviri verilmişdir.
Azərbaycançılıq ideyası - dünya azərbaycanlılarının istinad mənbəyi
 • Hüseynzadə Fuad Abı oğlu
 • Apostrof-A
 • 2020
Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq: II kitab
 • Elm və təhsil
 • 2020
Azərbaycan diasporu
 • Raqifoğlu Rövşən
 • Zərdabi-Nəşr
 • 2019
Mərkəzi Asiya respublikalarında Azərbaycan diasporunun təşəkkülü və fəaliyyəti tarixi
 • Cəfərova Raisə
 • Turxan NPB
 • 2019
Azərbaycan diasporu: transmilli əlaqələr
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2018
Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq: I kitab
 • ADPU nəşriyyatı
 • 2018
Mühacirət irsimizdən: Məhəmmədəmin Rəsulzadənin otuz məktubu
 • CBS Polygraphic Production
 • 2018
Диаспоры и землячества: опыт регионального измерения
 • Русайнс
 • 2018
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı: təşəkkülü, problemləri, şəxsiyyətləri
 • Əhmədli Bədirxan
 • Elm və təhsil
 • 2017
Azərbaycanın elmi diasporu
 • Seyidbəyli Məryəm
 • Avropa nəşriyyatı
 • 2017
Copyright © 2024 Prezident Kitabxanası.
Bütün hüquqlar qorunur.